PRED-256 Cô thư ký mới lấy chồng bị cấp trên cưỡng hiếp ngay tại công ty

  •  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    Yamagishi, thư ký của chủ tịch, tìm thấy thông báo sa thải chồng làm cùng văn phòng. Đối với chồng tôi có điểm số đang giảm. Cơ thể được biết đến mặc dù cô ấy đã tham khảo ý kiến của tổng thống. Yamagishi đã chọn chịu đựng nó, miễn là tôi chịu đựng được. Tuy nhiên, cơ thể cô ấy đã đi ngược lại ý muốn của cô ấy trước cái pít-tông vô song của người cha giàu không kết thúc bằng một hoặc hai lần xuất tinh. Sự mãnh liệt của chủ tịch, khác hẳn với người chồng bình thường của cô ấy, khiến Yamagishi co giật và xuất tinh hết lần này đến lần khác